Buurtschappenbeleid

Nieuwe plannen voor de buurtschap?

Op dit moment zijn we met niets concreets bezig, maar we blijven zoeken naar alles wat de leefbaarheid in onze buurtschap kan bevorderen.

Hebt u een idee???!!! Laat het ons weten.

Vriendelijke groeten van de vertegenwoordigers van het buurtschappenbeleid de Bruil e.o.:
Wim Weenk                    tel.  453556 /  famweenk@planet.nl
Ans van Delft                  tel.  452699 /  pvd@planet.nl
Tonny Koenders              tel.  453364 /  tonnykoenders@planet.nl