Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht 2023

Jaarvergadering

Donderdag 9 maart

Eieren zoeken

Zondag 9 April

Hanenfeest (Bruils feest)

19-20-21  mei

Vrijdag: Toneelvereniging Steeds Beter+ De Sleppers

Zaterdag: De Bankdirecteuren!

Zondag; Catweazle + Trekkertourtocht

 Modderdag

Zaterdag 1 juli

Burendag

Zondag 24 september

Midwinterhoornwandeling

Zondag 3 December

Nog andere leuke ideeën? Laat het ons weten!