Algemeen

Nieuwe plannen voor de buurtschap?

Op dit moment zijn we met niets concreets bezig, maar we blijven zoeken naar alles wat de leefbaarheid in onze buurtschap kan bevorderen.

Hebt u een idee???!!! Laat het ons weten.

Vertegenwoordigers van het buurtschappenbeleid de Bruil e.o.:
Wim Weenk                    tel.  0573-453556 / famweenk@planet.nl
Ans van Delft                  tel.  0573-452699 / pvd@planet.nl
Tonny Koenders             tel.  0573-453364 / tonnykoenders@planet.nl